Tamásné Bakó Lujza

Szabadúszó jelnyelvi tolmács

Kapcsolattartó képe

Egyéb információk

Vállalt tolmácsolási típusok:
• bíróság, hatóság, egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás,
• közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás,
• egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás,
• foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás,
• a jogosult választott tisztségének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás,
• a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás,
• nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás,
• média tolmácsolás

Vállalt tolmácsolási módok:
• magyar jelnyelv
• taktilis jelnyelv
• jelesített magyar nyelv
• daktil tenyérbe jelelés
• tenyérbe írás