Pápay Eszter

Szabadúszó jelnyelvi tolmács

Kapcsolattartó képe

Egyéb információk

Vállalt tolmácsolási típusok:

• bíróság, hatóság, egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás,
• közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás,
• egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás,
• foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás,
• a jogosult választott tisztségének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás,
• a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás,
• nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás,
• média tolmácsolás

Vállalt tolmácsolási módok:

 • magyar jelnyelv
 • taktilis jelnyelv
 • jelesített magyar nyelv
 • ujjábécé
 • daktil tenyérbe jelelés
 • magyar nyelvű beszéd vizualizálása
 • magyar nyelvű hangzó beszéd írásba foglalása
 • Lorm ábécé
 • tenyérbe írás
 • Braille írás
 • Braille írás taktilis formája
 • Tadoma vibrációs módszer