Homola Ilona Mária

Szabadúszó jelnyelvi tolmács

Egyéb információk

Vállalt tolmácsolási típusok:
* bíróság, hatóság, egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás,
* közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás,
* egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás,
* foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás,
* a jogosult választott tisztségének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás,
* a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás,
* nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás,
* média tolmácsolás

Vállalt tolmácsolási módok:
* magyar jelnyelv
* taktilis jelnyelv
* jelesített magyar nyelv
* ujjábécé
* daktil tenyérbe jelelés
* magyar nyelvű beszéd vizualizálása
* magyar nyelvű hangzó beszéd írásba foglalása
* Lorm ábécé
* tenyérbe írás
* Braille írás
* Braille írás taktilis formája
* Tadoma vibrációs módszer